Insuran Menurut Perspektif Islam

Insuran Menurut Perspektif Islam    

 

Benarkah Insuran Haram di Dalam Islam?

Oleh

Ust Hj Zaharuddin Hj Abd Rahman

 

Segala puji bagi Allah, pencipta sekalian alam, selawat dan salam buat junjungan mulia Rasulullah SAW. Serta ahli keluarganya dan para sahabatnya.

Penulisan ini akan menyentuh aspek berikut :-

1. Pembahagian insuran.

2. Perbezaan Fatwa Ulama’ mengenai hukum insuran

3. Mengapa insuran perniagaan difatwakan haram?

4. Apakah dalil para Ulama yg mengharuskannya & syarat utk menyertainya?

5. Alternatif Islam dalam hal Insuran.

 

Secara ringkasnya, perbincangan hukum insuran telah dibincangkan begitu panjang oleh para ulama’ tertutamanya di kalangan ulama’ Timur Tengah. Oleh kerana system Insuran ini suatu ciptaan yang dikira baru menurut zaman iaitu disekitar tahun 1666 m di London, system ini hanya menembusi dunia Islam arab hanya sekitar 1830 M1. Ini dapat dilihat daripada fatwa pertama yg dikeluarkan oleh Al-Allamah Al-Syeikh Muhd Amin (Ibn ‘Abidin, wafat thn 1836 m @ 1252 H) Beliau merupakan fuqaha’ ulung bermazhab Hanafi di Syam dan dianggap cendikiawan Islam pertama yg mengeluarkan fatwa berkenaan Insuran.

 

Sila buka lanjutnya di

 

http://staf.uum.edu.my/alib/wb3053/insuran.pdf

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: